بسته بندی جدید

در اخبار 27 فوریه 2018

بسته بندی و طراحی جدید چسب فولاد آرل قابل عرضه گردید در بسته بندی جدید تغییرات عمده ای در رنگ بندی صورت گرفته و برای سهولت مصرف کنندگان گرامی در عمل مخلوط کردن و اجرا محلی برای مخلوط کردت و دسته ای برای مخلوط کردن و اجرا بر روی سطح در داخل بسته بندیها تعبیه […]